Home > Malta > #embrijunwiehedminna – Ikteb lil MP tiegħek

Għeżież ħbieb,

Wara li għada il-vot tat-Tieni Qari fil-Parliament nistiednek tingħaqad magħna fil-ġlieda għall-ħajja billi tikkopja t-text hawn taħt, fejn hu relevanti iddaħħal id-dettalji tiegħek, u tibagħta lir-Rappreżentanti kollha tad-distrett tiegħek fil-Parlament hekk kif ser jibdew jidiskutu din il-liġi fl-istadju tal-Kumitat.  Ghandek mehmuża ma’ din l-email il-lista tal-Parlamentari, bl-email rispettiv tagħhom.  Jekk jogħġbok ibghat din l-email lill-ħbieb u lill-familja kollha tiegħek.

Grazzi talli qed tagħti sehmek biex Malta bħala nazzjon tibqa tirrispetta id-dritt għall-ħajja ta’ kulħadd, kif ukoll id-dritt li t-tfal ikunu jafu lill-ġenituri naturali tagħhom.

Cut and paste l-parti fl-italics (bejn iz-zewġ linji) u poġġi f’email ġdida li ser tindirizza individwalment lill-kull MP

_________________________________________________________________


Għażiż Onorevoli [Ikteb l-isem tal-Membru Parlamentari],

 Jiena kostitwent tiegħek u noqod [ikteb il-lokalita li inti tgħix fija].

 Nemmen li embrijun huwa bniedem u jixraqlgħu li jkollu d-dritt g­ħall-ħ­ajja tieg­ħu jew tagħha, kif ukoll id-dritt li jkun jaf il-genituri naturali tieg­ħu jew tagħ­ha. Għ­al din ir-raġuni, ma naqbilx mal-emendi proposti g­ħall-Abbozz ta’ Ligi dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni (Abbozz Nru. 37) u l-proposti dwar l-iffrizar tal-embrijuni, id-donazzjoni tal-gameti u surrogacy.Dawn l-emendi proposti ma jipprotegux il-­ħajja, jiddiskriminaw bejn it-tfal, jagħ­mlu oġġett minnhom u jisfruttaw in-nisa.

Nitolbok, bħ­ala r-rapprezentant tieg­ħi fil-Parlament, tivvota kontra l-Abbozz Nru 37. 

Sinċerament,   

[isem] [numru ta’ identita]

_________________________________________________________________

 

English Version

Dear friends, 

Following the vote of the Second Reading in Parliament, please join us in the fight for life by copying the below text, inserting your details where relevant, and sending it to all the parliamentary representatives of your district of all parties, as this week they will start to discuss the amendments at Committee Stage before the Third and Final vote. 

Attached please find a list of parliamentarians and their respective emails. Please share this email with all of your friends and family. 

Thank you for helping us fight to keep Malta a nation which respects everyone’s right to life and right to know their natural parents.

Cut and paste the part in italics (between the two lines) and place in a new and distinct email for every individual MP

 ___________________________________________________________

Dear Honorary [insert name of parliamentarian],

I am one of your constituents and I currently live in [inset town which you live in].

I believe that an embryo is a human being and deserves to have its right to life and, right to know its natural parents, protected. For this reason, I disagree with the proposed amendments to the Embryo Protection (Amendment) Bill (Bill No. 37) and the proposed introduction of embryo freezing, gamete donation and surrogacy. These proposed amendments do not protect life, they objectify and discriminate among children and they exploit women. 

I urge you, as my representative in Parliament, to vote against Bill No 37.

Sincerely, 

[name][identity card number]

_________________________________________________________________

 

District 1 – Il-Belt Valletta, Floriana, Il-Ħamrun, Il-Marsa, Tal-Pietà, Gwardamanġa, Tal-Pietà u Santa Venera

1. Jose Herrera – [email protected]

2. Mario De Marco – [email protected]

3. Claudio Grech – [email protected]

4. Aaron Farrugia – [email protected]

5. Deo Debattista – [email protected]

District 2 – Il-Birgu, L-Isla, Bormla, Ħaż-Żabbar, St Peter’s, Ħaż-Żabbar, Il-Fgura (parti min), Il-Kalkara u Ix-Xgħajra

1. Joseph Muscat – [email protected]

2. Stephen Spiteri – [email protected]

3. Helena Dalli – [email protected]

4. Joe Mizzi – [email protected]

5. Chris Agius – [email protected]

6. Glenn Bedingfield – [email protected] , [email protected]

District 3 – Iż-Żejtun, Ħal Għaxaq, Marsaskala u Marsaxlokk

1. Chris Fearne – [email protected]

2. Carmelo Abela – [email protected]

3. Mario Galea – [email protected]

4. Silvio Grixti – [email protected]

5. Helena Dalli – [email protected]

6. Etienne Grech – [email protected]

District 4 – Il-Fgura (parti min), Il-Gudja, Paola, Santa Luċija u Ħal Tarxien

1. Chris Fearne – [email protected]

2. Konrad Mizzi – [email protected]

3. Silvio Parnis – [email protected]

4. Byron Camilleri- [email protected]

5. Jason Azzopardi – [email protected]

6. Carmelo Mifsud Bonnici – [email protected]parlament.mt

District 5 – Birżebbuġa, Ħal Kirkop, L-Imqabba, Ħal Farruġ, Ħal Luqa, Il-Qrendi, Ħal Safi, Iż-Żurrieq u Bubaqra ż-Żurrieq

1. Joseph Muscat – [email protected]

2. Anthony (Tony) Bezzina – [email protected]

3. Owen Bonnici – [email protected]

4. Julia Farrugia Portelli – [email protected]

5. Hermann Schiavone – [email protected]

6. Stefan Zrinzo – [email protected]

District 6 – Ħal Qormi, Is-Siġġiewi u Ħal Luqa

1. Silvio Schembri – [email protected]

2. Ryan Callus – [email protected]

3. Robert Abela – [email protected]

4. Roderick Galdes – [email protected]

5. Clyde Puli – [email protected]

6. Rosianne Cutajar ( – [email protected] , [email protected]

District 7 – Ħaż-Żebbuġ (Malta), Ħad-Dingli, L-Imġarr, L-Imtarfa, Ir-Rabat (Malta) u Il-Baħrija (Ir-Rabat, Malta), Tal-Virtù (Ir-Rabat, Malta)

1. Ian Borg – [email protected]

2. Edward Scicluna – [email protected]

3. Silvio Schembri – [email protected]

4. Beppe Fenech Adami – [email protected]

5. Adrian Delia – [email protected]

6. Godfrey Farrugia – [email protected]

District 8 – Ħal Balzan, Birkirkara, Fleur-de-Lys (Birkirkara), Is-Swatar (Birkirkara), l-Iklin u Ħal Lija

1. Beppe Fenech Adami (PN) – [email protected]

2. Edward Scicluna (PL) – [email protected]

3. Therese Comodini Cachia (PN) – [email protected]

4. David Agius (PN) – [email protected]

5. Chris Cardona (PL) – [email protected]

6. Edward Zammit Lewis (PL) – [email protected]mt[email protected]com

District 9 – Ħal Għargħur, L-Imsida, Is-Swatar (L-Imsida), San Ġwann, Kappara (San Ġwann), Is-Swieqi, Madliena, Is-Swieqi u Ta’ Xbiex

1. Kristy Debono (PN) – [email protected]

2. Robert Arrigo (PN) – [email protected]

3. Marthese Portelli (PN) – [email protected]

4. Michael Falzon (PL) – [email protected]

5. Clifton Grima (PL) – [email protected]

6. Emanuel Mallia (PL) – [email protected]

District 10 – Il-Gżira, In-Naxxar (parti min), Baħar iċ-Ċagħaq (In-Naxxar), Pembroke, San Ġiljan, Paceville (San Ġiljan) u Tas-Sliema

1. Robert Arrigo (PN) – [email protected]

2. Marlene Farrugia (PD) – [email protected]

3. Evarist Bartolo (PL) – [email protected]

4. Michael Falzon (PL) – [email protected]

5. Karl Gouder (PN) – [email protected]

6. Emanuel Mallia (PL) – [email protected]

7. Karol Aquilina (PN) – [email protected]

District 11 – L-Imdina, Ħ’Attard, Il-Mosta, Burmarrad u San Pawl il-Baħar

1. Simon Busuttil (PN) – [email protected]

2. David Agius (PN) – [email protected]

3. Edwin Vassallo (PN) – [email protected]

4. Anthony Agius Decelis (PL) – [email protected]

5. Alex Muscat (PL) – [email protected]

6. Ivan Bartolo (PN) – [email protected]

7. Maria Deguara (PN) – [email protected]

District 12 – Il-Mellieħa, In-Naxxar (parti min), San Pawl il-Baħar

1. Simon Busuttil (PN) – [email protected]

2. Michael Farrugia (PL) – [email protected]

3. Evarist Bartolo (PL) – [email protected]

4. Robert Cutajar (PN) – [email protected]

5. Claudette Buttigieg (PN) – [email protected]mt

6. Clayton Bartolo (PL) – [email protected]

District 13 – Għawdex

1. Anton Refalo (PL) – [email protected]

2. Chris Said (PN) – [email protected]

3. Marthese Portelli (PN) – [email protected]

4. Justyne Caruana (PL) – [email protected]

5. Clint Camilleri (PL) – [email protected]

6. Frederick Azzopardi (PN) – [email protected]

7. David Stellini (PN) – [email protected]ail.com , [email protected]

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.