Home > Event > Graziella Galea, nixtiequ nirringrazzjaw kemm lilek u kemm lil kollega tieghek Janice Chetcuti talli ġejtu iżuru Dar Tgħanniqa t’Omm u tal-apprezzament li wrejtu tax-xogħol tagħna! Min qalbna napprezzaw is-sapport tagħkom!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.