Press statement response Ghal President

25.04.2018

Life Network Foundation Malta

Il-Fondazzjoni Life Network Foundation tirringrazzja lill-Eċċelenza tagħha, l-President Marie-Louise Coleiro Preca tal-intervent tagħha fid-diskussjoni dwar l-Emendi proposti ghal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun.

Il-Fondazzjoni taqbel li kif qalet il-President,ikun hawn “perjodu itwal ta’ riflessjoni sabiex jinstemgħu l-vuċijiet dwar l-emendi li qed jipproponi l-Gvern  ” Kif kompliet il-President,“It-trattament tal-IVF hu suġġett delikat li jeħtieġ  li jkun diskuss f’ambjent seren, u li jibbilanċja l-qsim il-qalb li jaffaċċjaw koppji bla tfal, ma’ kwistjonijiet etiċi sensittivi li għandhom x’jaqsmu mad-drittijiet tal-embrijuni.” Il-Fondazzjoni issostni li hemm bżonn li naghtu każ id-drittijiet tat-tfal li jitwieldu minn dawn il-proċeduri . Ma jagħmilx sens li nagħmlu oġġetti minn uliedna.

Il-Fondazzjoni tistieden lil partijiet interessati li ghandhom ghal-qalbhom il-ġid tas-soċjeta Maltija li jilqghu it-talba tal-President ta Malta ghal medjazzjoni. Madwar il-mejda jeħtieġ li jkun hemm dibattitu bilanċjat u fattwali  u li jkun hemm minn jirrapreżenta l-partijiet kollha. Min ghandu nteress pekunarju ma jistax jaghti kontribut bilanċjat.

Dr Miriam Sciberras BChD (Hons) MA Bioethics

Chairman Life Network Foundation Malta

www.staging-lifenetwork.stagingcloud.co

Contact 00356 9944 6174

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

  1. There should be serious discussion about this subject .It is a very delicate subject which should not be rushed in any way.

  2. Her Hon The President is giving a WISE ADVICE. Please listen Dr. Abel.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *