MPs who stand up for Life – Well Done!

Kburi niddikjara li jien KONTRA l-ewtanasja. L-ebda persuna , inkluz il-politiku, m’ghandu dritt li jintervjeni b’xi mod fil-mixja tal-hajja la qabel it-twelid , la waqt it-twelid u fl-ebda fazi tal-hajja tal-bnedmin. Il-PN huwa ukoll tal-istess hsieb fuq l-Ewtanasja.

Robert Cutajar

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *