#embrijunwiehedminna – Ikteb lil MP tiegħek

Għeżież ħbieb,

Wara li għada il-vot tat-Tieni Qari fil-Parliament nistiednek tingħaqad magħna fil-ġlieda għall-ħajja billi tikkopja t-text hawn taħt, fejn hu relevanti iddaħħal id-dettalji tiegħek, u tibagħta lir-Rappreżentanti kollha tad-distrett tiegħek fil-Parlament hekk kif ser jibdew jidiskutu din il-liġi fl-istadju tal-Kumitat.  Ghandek mehmuża ma’ din l-email il-lista tal-Parlamentari, bl-email rispettiv tagħhom.  Jekk jogħġbok ibghat din l-email lill-ħbieb u lill-familja kollha tiegħek.

Grazzi talli qed tagħti sehmek biex Malta bħala nazzjon tibqa tirrispetta id-dritt għall-ħajja ta’ kulħadd, kif ukoll id-dritt li t-tfal ikunu jafu lill-ġenituri naturali tagħhom.

Cut and paste l-parti fl-italics (bejn iz-zewġ linji) u poġġi f’email ġdida li ser tindirizza individwalment lill-kull MP

_________________________________________________________________


Għażiż Onorevoli [Ikteb l-isem tal-Membru Parlamentari],

 Jiena kostitwent tiegħek u noqod [ikteb il-lokalita li inti tgħix fija].

 Nemmen li embrijun huwa bniedem u jixraqlgħu li jkollu d-dritt g­ħall-ħ­ajja tieg­ħu jew tagħha, kif ukoll id-dritt li jkun jaf il-genituri naturali tieg­ħu jew tagħ­ha. Għ­al din ir-raġuni, ma naqbilx mal-emendi proposti g­ħall-Abbozz ta’ Ligi dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni (Abbozz Nru. 37) u l-proposti dwar l-iffrizar tal-embrijuni, id-donazzjoni tal-gameti u surrogacy.Dawn l-emendi proposti ma jipprotegux il-­ħajja, jiddiskriminaw bejn it-tfal, jagħ­mlu oġġett minnhom u jisfruttaw in-nisa.

Nitolbok, bħ­ala r-rapprezentant tieg­ħi fil-Parlament, tivvota kontra l-Abbozz Nru 37. 

Sinċerament,   

[isem] [numru ta’ identita]

_________________________________________________________________

 

English Version

Dear friends, 

Following the vote of the Second Reading in Parliament, please join us in the fight for life by copying the below text, inserting your details where relevant, and sending it to all the parliamentary representatives of your district of all parties, as this week they will start to discuss the amendments at Committee Stage before the Third and Final vote. 

Attached please find a list of parliamentarians and their respective emails. Please share this email with all of your friends and family. 

Thank you for helping us fight to keep Malta a nation which respects everyone’s right to life and right to know their natural parents.

Cut and paste the part in italics (between the two lines) and place in a new and distinct email for every individual MP

 ___________________________________________________________

Dear Honorary [insert name of parliamentarian],

I am one of your constituents and I currently live in [inset town which you live in].

I believe that an embryo is a human being and deserves to have its right to life and, right to know its natural parents, protected. For this reason, I disagree with the proposed amendments to the Embryo Protection (Amendment) Bill (Bill No. 37) and the proposed introduction of embryo freezing, gamete donation and surrogacy. These proposed amendments do not protect life, they objectify and discriminate among children and they exploit women. 

I urge you, as my representative in Parliament, to vote against Bill No 37.

Sincerely, 

[name][identity card number]

_________________________________________________________________

 

District 1 – Il-Belt Valletta, Floriana, Il-Ħamrun, Il-Marsa, Tal-Pietà, Gwardamanġa, Tal-Pietà u Santa Venera

1. Jose Herrera – jose.herrera@gov.mt

2. Mario De Marco – mdemarco@demarcoassociates.com

3. Claudio Grech – claudio.grech@gmail.com

4. Aaron Farrugia – aaron.farrugia@gov.mt

5. Deo Debattista – deo.debattista@gov.mt

District 2 – Il-Birgu, L-Isla, Bormla, Ħaż-Żabbar, St Peter’s, Ħaż-Żabbar, Il-Fgura (parti min), Il-Kalkara u Ix-Xgħajra

1. Joseph Muscat – joseph.muscat@gov.mt

2. Stephen Spiteri – info@stephenspiteri.com

3. Helena Dalli – helena.dalli@gov.mt

4. Joe Mizzi – joe.mizzi@gov.mt

5. Chris Agius – chris.agius@gov.mt

6. Glenn Bedingfield – glenn.bedingfield@gov.mt , bedingfieldg@gmail.com

District 3 – Iż-Żejtun, Ħal Għaxaq, Marsaskala u Marsaxlokk

1. Chris Fearne – christopher.fearne@gov.mt

2. Carmelo Abela – carmelo.abela@gov.mt

3. Mario Galea – mario.galea@parlament.mt

4. Silvio Grixti – grixtisilvio@gmail.com

5. Helena Dalli – helena.dalli@gov.mt

6. Etienne Grech – drgrech@maltanet.net

District 4 – Il-Fgura (parti min), Il-Gudja, Paola, Santa Luċija u Ħal Tarxien

1. Chris Fearne – christopher.fearne@gov.mt

2. Konrad Mizzi – konrad.mizzi@gov.mt

3. Silvio Parnis – silvio.parnis@gov.mt

4. Byron Camilleri- byron@byroncamilleri.com

5. Jason Azzopardi – jason.azzopardi@parlament.mt

6. Carmelo Mifsud Bonnici – carmelomifsudbonnici@parlament.mt

District 5 – Birżebbuġa, Ħal Kirkop, L-Imqabba, Ħal Farruġ, Ħal Luqa, Il-Qrendi, Ħal Safi, Iż-Żurrieq u Bubaqra ż-Żurrieq

1. Joseph Muscat – joseph.muscat@gov.mt

2. Anthony (Tony) Bezzina – toni@tonibezzina.com

3. Owen Bonnici – owen.bonnici@gov.mt

4. Julia Farrugia Portelli – julia.farrugia@gov.mt

5. Hermann Schiavone – schiavone.hermann@gmail.com

6. Stefan Zrinzo – stefan@zrinzo.com

District 6 – Ħal Qormi, Is-Siġġiewi u Ħal Luqa

1. Silvio Schembri – silvio.schembri@gov.mt

2. Ryan Callus – ryan.callus@parlament.mt

3. Robert Abela – robert@abelaadvocates.com

4. Roderick Galdes – roderick.galdes@gov.mt

5. Clyde Puli – clyde.puli@parlament.mt

6. Rosianne Cutajar ( – rosianne.cutajar@gov.mt , rosianne409@hotmail.com

District 7 – Ħaż-Żebbuġ (Malta), Ħad-Dingli, L-Imġarr, L-Imtarfa, Ir-Rabat (Malta) u Il-Baħrija (Ir-Rabat, Malta), Tal-Virtù (Ir-Rabat, Malta)

1. Ian Borg – ian.borg@gov.mt

2. Edward Scicluna – edward.scicluna@gov.mt

3. Silvio Schembri – silvio.schembri@gov.mt

4. Beppe Fenech Adami – beppefa@go.net.mt

5. Adrian Delia – adrian.delia@pn.org.mt

6. Godfrey Farrugia – farrugiagodfrey@gmail.com

District 8 – Ħal Balzan, Birkirkara, Fleur-de-Lys (Birkirkara), Is-Swatar (Birkirkara), l-Iklin u Ħal Lija

1. Beppe Fenech Adami (PN) – beppefa@go.net.mt

2. Edward Scicluna (PL) – edward.scicluna@gov.mt

3. Therese Comodini Cachia (PN) – therese@comodinicachia.com

4. David Agius (PN) – david.agius@parlament.mt

5. Chris Cardona (PL) – christian.cardona@gov.mt

6. Edward Zammit Lewis (PL) – edward.zammit-lewis@parlament.mtedwardzammitlewis2106@gmail.com

District 9 – Ħal Għargħur, L-Imsida, Is-Swatar (L-Imsida), San Ġwann, Kappara (San Ġwann), Is-Swieqi, Madliena, Is-Swieqi u Ta’ Xbiex

1. Kristy Debono (PN) – info@kristydebono.com

2. Robert Arrigo (PN) – robert@robertarrigo.com

3. Marthese Portelli (PN) – martheseportelli.pn@gmail.com

4. Michael Falzon (PL) – michael.a.falzon@gov.mt

5. Clifton Grima (PL) – clifton.grima@gov.mt

6. Emanuel Mallia (PL) – emmanuelmallia@yahoo.com

District 10 – Il-Gżira, In-Naxxar (parti min), Baħar iċ-Ċagħaq (In-Naxxar), Pembroke, San Ġiljan, Paceville (San Ġiljan) u Tas-Sliema

1. Robert Arrigo (PN) – robert@robertarrigo.com

2. Marlene Farrugia (PD) – marlenedent@gmail.com

3. Evarist Bartolo (PL) – evarist.bartolo@gov.mt

4. Michael Falzon (PL) – michael.a.falzon@gov.mt

5. Karl Gouder (PN) – gouderkarl@gmail.com

6. Emanuel Mallia (PL) – emmanuelmallia@yahoo.com

7. Karol Aquilina (PN) – info@karolaquilina.com

District 11 – L-Imdina, Ħ’Attard, Il-Mosta, Burmarrad u San Pawl il-Baħar

1. Simon Busuttil (PN) – simon.busuttil@parlament.mt

2. David Agius (PN) – david.agius@parlament.mt

3. Edwin Vassallo (PN) – edwin@vassalloedwin.com

4. Anthony Agius Decelis (PL) – anthony.agius-decelis@gov.mt

5. Alex Muscat (PL) – alexander.muscat@gov.mt

6. Ivan Bartolo (PN) – ivanbartolo15@gmail.com

7. Maria Deguara (PN) – mfdeguara@gmail.com

District 12 – Il-Mellieħa, In-Naxxar (parti min), San Pawl il-Baħar

1. Simon Busuttil (PN) – simon.busuttil@parlament.mt

2. Michael Farrugia (PL) – michael.farrugia@gov.mt

3. Evarist Bartolo (PL) – evarist.bartolo@gov.mt

4. Robert Cutajar (PN) – robert.cutajar@parlament.mt

5. Claudette Buttigieg (PN) – claudette.buttigieg@parlament.mt

6. Clayton Bartolo (PL) – clayton@claytonbartolo.com

District 13 – Għawdex

1. Anton Refalo (PL) – anton.refalo@gov.mt

2. Chris Said (PN) – chris.said@parlament.mt

3. Marthese Portelli (PN) – martheseportelli.pn@gmail.com

4. Justyne Caruana (PL) – justyne.caruana@gov.mt

5. Clint Camilleri (PL) – clint.camilleri@gov.mt

6. Frederick Azzopardi (PN) – frederick.azzopardi@pn.org.mt

7. David Stellini (PN) – dave.stellini@gmail.com , david.a.stellini@parlament.mt

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *