Home > News & More > News & Posts > Page 2

Press statement response Ghal President

25.04.2018 Life Network Foundation Malta Il-Fondazzjoni Life Network Foundation tirringrazzja lill-Eċċelenza tagħha, l-President Marie-Louise Coleiro Preca tal-intervent tagħha fid-diskussjoni dwar l-Emendi proposti ghal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun. Il-Fondazzjoni taqbel li kif qalet il-President,ikun hawn “perjodu itwal ta’ riflessjoni sabiex jinstemgħu...